INFORMACJE

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 1 września 2019 r.
2. Godzina startu do biegu głównego: 10.00.
3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 km.
4. Start/Meta, biuro zawodów i miasteczko biegowe w dniu 01.09.2019:
Hala Sportowa, Al. Piłsudskiego 20, Tychy.
Biuro Zawodów i odbiór pakietów w dniach 30-31.08.2019:
GEMINI PARK TYCHY, Towarowa 2c, 1 piętro.
5. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas brutto.
6. Trasa posiada atest PZLA

LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

PUNKTY Z NAPOJAMI
1. Na trasie będą znajdowały się punkty z napojami, o ich rozmieszczeniu organizator poinformuje w osobnym komunikacie.
2. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

OPŁATA
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:
PAKIET STANDARD BEZ KOSZULKI
Do 01.04.2019 r. 35,00 zł
Do 01.06.2019 r. 45,00 zł
Do 10.08.2019 r. 65,00 zł
W Biurze Zawodów w dniu 30.08.2019 r. 90,00 zł
PAKIET PLUS Z KOSZULKĄ
Do 01.04.2019 r. 70,00 zł
Do 01.06.2019 r. 80,00 zł
Do 14.07.2019 r. 90,00 zł

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VIII Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona i nagradzana będzie w następujących kategoriach:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
Kobiety           Mężczyźni
I miejsce             900 zł                    900 zł
II miejsce            700 zł                    700 zł
III miejsce          400 zł                    400 zł

– klasyfikacja najlepszy zawodnik z obywatelstwem Polskim ( Kobiety i Mężczyźni)
Kobiety                               Mężczyźni
I miejsce             900 zł                    900 zł
II miejsce            700 zł                    700 zł
III miejsce          400 zł                    400 zł
IV miejsce          300 zł                    300 zł
V miejsce           200 zł                    200 zł
VI miejsce          100 zł                    100 zł

– klasyfikacje wiekowe,
Kobiety                               Mężczyźni
18 – 29                 18 – 29
30 – 39                 30 – 39
40 – 49                 40 – 49
50 – 59                 50 – 59
60+                        60 – 69
–                              70+

– klasyfikacje najlepszy Tyszanin, Tyszanka
Kobiety                               Mężczyźni
I miejsce             400 zł                    400 zł
II miejsce            300 zł                    300 zł
III miejsce           200 zł                    200 zł

– klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.
– najlepsza strefa kibica (regulamin konkursu przedstawiony zostanie w osobnym komunikacie)
I miejsce             1000 zł
II miejsce            700 zł
III miejsce          500 zł

3. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki i nagrody.
4. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn biegnących z dzieckiem w wózku biegowym przewidziane są puchary/statuetki i nagrody. Warunkiem sklasyfikowania w tej kategorii jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym.
5. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka.
6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia.
7. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, kategorii najszybsza Polka, najszybszy Polak oraz najszybsi Tyszanie nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategorii najszybszy Polak i najszybsza Polka a Ci z kolei w kategorii najszybsza Tyszanka i najszybszy Tyszanin.
8. Dekoracje zostaną rozpoczęte od klasyfikacji osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.

UCZESTNICTWO
1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni, organizator nie przewiduje kategorii „Niepełnosprawni na wózkach”.
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 1 września 2019 r. ukończą 18 lat, dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz wypełnią oświadczenie, które znajduje się w Załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 1500 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w VIII Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Biuro zawodów czynne
GEMINI PARK TYCHY, Towarowa 2c, 1 piętro
piątek – 30 sierpnia – 10:00 – 20:00
sobota – 31 sierpnia – 10:00 – 20:00
HALA SPORTOWA TYCHY, Piłsudskiego 20
niedziela – 1 września – 7:30 – 9:30
5. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, a które należy złożyć w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
6. Zgłoszenia online do 14 lipca 2019 r. w opcji pakietu plus oraz 10 sierpnia 2019 r. (włącznie) w opcji pakietu standard. Po tym terminie zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów VIII Półmaratonu w Tychach w dniu 30 sierpnia 2019 r.

PEŁNY REGULAMIN

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobą:

UPOWAŻNIENIE TYSKI PÓŁMARATON