SZTAFETY

SZTAFETY

1. W ramach IX Tyskiego Półmaratonu odbędzie się sztafeta. 2 x około 10,5 km
2. Każda sztafeta składa się z 2 osób (kobieca, męska lub mieszana), łącznie ma do pokonania 21,0975 km.
3. Aby wystartować w sztafecie należy zaznaczyć odpowiednią klasyfikację podczas zapisów oraz
podać imię i nazwisko drugiej osoby ze sztafety.
4. Ustala się limit 100 sztafet.
5. Uczestnicy sztafety zapisują się i ponoszą normalną opłatę, każda osoba osobno.
6. O udziale decydują zapisy potwierdzone wpłatą.
7. Wraz z pakietem startowym jednej osobie zostanie przekazana pałeczka sztafetowa. Warunkiem
klasyfikacji jest udział w biegu z pałeczką wydaną przez organizatora i oddanej po biegu, na mecie
obsłudze. Miejsce strefy zmian zostanie ogłoszone w terminie późniejszym.
8. Przekazanie pałeczki sztafetowej następuje tylko w wyznaczonej strefie zmian. Po przekazaniu
pałeczki zawodnik schodzi niezwłocznie ze strefy zmian i udaje się w okolice mety biegu (około 500m)
gdzie oczekuje na drugiego zawodnika (organizator nie zapewnia transportu).
9. Sztafety będą wyróżnione innym kolorem numeru startowego i finiszujący na mecie otrzyma dwa
medale (dla siebie i pierwszego zawodnika).
10. Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są statuetki, które otrzymają sztafety:
kobieca (2 kobiety w sztafecie)
mieszane (1 kobieta, 1 mężczyzna)
męska (2 mężczyzn w sztafecie)