TRASA

 Trasa prowadzi ulicami miasta Tychy (asfalt) oraz wokół jeziora Paprocańskiego (częściowo ubite trakty leśne)
Długość trasy: 21,0975 km. Trasa jest mierzona profesjonalnym kołem pomiarowym.
Trasę będziemy atestować (PZLA).
Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi i pionowymi co 1 km.

Na trasie będą znajdowały się trzy punkty z wodą pitną, rozmieszczone na ok. 5, 10 i 15 km trasy.
Na drugim i trzecim punkcie oprócz wody będzie dostępny izotonik do dyspozycji uczestników.
W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

Start, meta, biuro zawodów i miasteczko biegowe będzie umieszczone na terenie Gemini Park Tychy, ul. Towarowa 2c.

UWAGA!!!
Miejsce startu, mety, biura zawodów oraz przebieg trasy VII Tyskiego Półmaratonu może ulec zmianie.